La 8 Decembrie serbăm Ziua Constituției – la această dată, în 1991 a intrat în vigoare legea fundamentală a Rămâniei, adoptată în urma unui Referendum – pentru cei care își mai amintesc…

Constituția a mai cunoscut o intervenție importantă, ce a pregătit aderarea României la Uniunea Europeană, în 29 octombrie 2003, tot în urma unui referendum. La acest moment s-a statuat superioritatea normelor legale comunitare și a practicii judecătorești comunitare, față de normele legale românești și față de practica judiciară națională, în noua formă a Art. 148  – denumit sugestiv “Integrarea în Uniunea Europeană”.

Fiind Legea fundamentală a oricărui stat democratic, Constituția stabilește principiile generale ale funcționării statului, definește drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, statuează organizarea principalelor instituții ale statului, pornind de la principiul separației puterilor în stat și reglementează inclusiv raportul dintre puterea legiuitoare, puterea executivă și puterea judecătorească. Alte aspecte importante reglementate de Constituție se referă la administrația publică – centrală și locală, la organizarea instanțelor judecătorești, a Ministerului Public, a Consiliului Superior al Magistraturii, la Curtea Constituțională, la organizarea Economiei și Finanțelor Publice.

Chiar dacă, la nivel de lege, este reglementat că fiecare cetățean trebuie să cunoască și să respecte legile statului, suntem încă departe de a putea respecta acest principiu.

Având în prezent 156 articole, este însă o datorie de onoare pentru fiecare cetățean responsabil ca, măcar odată în viața sa să citească, să se informeze și să încerce să înțeleagă această Constituție, pentru a putea înțelege mai bine mecanismele de bază ale statului în care trăiește, pentru a cunoaște cât de multe drepturi fundamentale are ca cetățean, dar și pentru a deveni mai responsabil față de obligațiile sale de zi cu zi.